Blog Archives

Mujizat Persahabatan

untuk kalian para SAHABAT-ku, dunia nyata dan dunia maya,

I wanna say with deep in my heart, my big heart!

so many thank you of our friendship, bro/sis…(sam,iag,jak)

Read the rest of this entry

Hayat Dan Kelahiran Kembali

Ada suatu istilah penting didalam Alkitab: hidup atau istilah yang lebih tepatnya adalah hayat. Sebab istilah hidup di dalam Bahasa Indonesia sering dipakai untuk benda mati juga. Misalnya: lukisan itu bagus ya?! Siapa yang melukis ya, sehingga lukisan itu hidup??

Read the rest of this entry

Roti Hidup, MARK 5 : 34 – Thursday / 10dec09

MARKUS 5 : 34

Maka kata-Nya

kepada perempuan itu:

“Hai anak-Ku, imanmu telah

menyelamatkan engkau.

Pergilah dengan selamat

dan sembuhlah dari penyakitmu!”

Read the rest of this entry

Roti Hidup, MARKUS 14 : 29 – Thursday / 26nov09

MARKUS 14 : 29

Kata Petrus kepada-Nya:

“Biarpun mereka semua

tergoncang imannya, aku tidak.”

MARK 14 : 29

But Peter said unto him,

Although all shall be

offended, yet will not I.

Read the rest of this entry

Roti Hidup, MARKUS 11 : 23 – Thursday / 12nov09

Mark_MarkusMARKUS 11 : 23

Aku berkata kepadamu:

Sesungguhnya barangsiapa berkata

kepada gunung ini: Beranjaklah dan

tercampaklah ke dalam laut!

Asal tidak bimbang hatinya,

tetapi percaya, bahwa apa yang

Read the rest of this entry

Roti Hidup, MARK 11 : 25 – Thursday / 22oct09

Mark_MarkusMARKUS 11 : 25

Dan jika kamu berdiri untuk berdoa,

ampunilah dahulu sekiranya

ada barang sesuatu dalam hatimu

terhadap seseorang, supaya juga

Bapamu yang di sorga mengampuni

kesalahan-kesalahanmu.

Read the rest of this entry

Roti Hidup, MARKUS 4 : 40 – Wednesday / 07oct09

Mark_MarkusMARKUS 4 : 40

Lalu Ia berkata kepada mereka:

“Mengapa kamu begitu takut?

Mengapa kamu tidak percaya?”

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: